Akzhaik Uralsk 2017

BACK TO LOTYH
Football Metadata Analysis 
WINNING PLAYERS
  
MINUTES
  
MATCHES
 

 
1. Marko Durovic
00
2. Alibek Ayaganov
00
3. Georgiy Makayev
-01
4. Samit Chulagov
-01
5. Shyngys Saparbekuly
-01
6. Matias Rubio
-01
7. Abylkhair Zulfikarov
-02
8. Bauyrzhan Omarov
-03
9. Ruslan Valiullin
-03
10. Denis Glavina
-03
11. Vyacheslav Kotlyar
-04
12. Eduard Sergienko
-04
13. Erkin Tapalov
-05
14. Freddy Coronel
-05
15. Izu Azuka
-05
16. Konstantin Dudchenko
-06
17. Denis Tolebaev
-06
18. Ivan Antipov
-06
19. Miram Sapanov
-06
20. Konstantin Zarechniy
-06
21. Azat Ersalimov
-07
22. Jovan Nikolic
-08
23. Yuriy Pertsukh
-08
24. Michael Odibe
-09
25. Predrag Govedarica
-09
26. Andrey Shabaev
-10
27. Dmitriy Shmidt
-10
28. Jhoan Arenas
-10
  
1. Michael Odibe
2934
2. Jovan Nikolic
2589
3. Dmitriy Shmidt
2533
4. Predrag Govedarica
2430
5. Azat Ersalimov
2401
6. Miram Sapanov
2286
7. Yuriy Pertsukh
1960
8. Andrey Shabaev
1654
9. Denis Tolebaev
1620
10. Vyacheslav Kotlyar
1560
11. Konstantin Dudchenko
1546
12. Izu Azuka
1500
13. Konstantin Zarechniy
1429
14. Freddy Coronel
1280
15. Jhoan Arenas
1224
16. Denis Glavina
1100
17. Ruslan Valiullin
0871
18. Ivan Antipov
0750
19. Eduard Sergienko
0621
20. Matias Rubio
0581
21. Erkin Tapalov
0573
22. Bauyrzhan Omarov
0550
23. Marko Durovic
0503
24. Abylkhair Zulfikarov
0213
25. Samit Chulagov
0085
26. Georgiy Makayev
0068
27. Shyngys Saparbekuly
0053
28. Alibek Ayaganov
0035
  
1. Michael Odibe
33
2. Azat Ersalimov
32
3. Dmitriy Shmidt
30
4. Jovan Nikolic
29
5. Andrey Shabaev
28
6. Miram Sapanov
27
7. Predrag Govedarica
27
8. Jhoan Arenas
26
9. Yuriy Pertsukh
26
10. Erkin Tapalov
24
11. Konstantin Zarechniy
22
12. Freddy Coronel
21
13. Konstantin Dudchenko
19
14. Denis Tolebaev
18
15. Izu Azuka
17
16. Vyacheslav Kotlyar
17
17. Ivan Antipov
15
18. Denis Glavina
14
19. Ruslan Valiullin
13
20. Matias Rubio
10
21. Eduard Sergienko
09
22. Marko Durovic
08
23. Bauyrzhan Omarov
08
24. Alibek Ayaganov
04
25. Abylkhair Zulfikarov
03
26. Samit Chulagov
03
27. Georgiy Makayev
02
28. Shyngys Saparbekuly
01
 


 
GOALS
  
YELLOW CARDS
  
RED CARDS
 

 
1. Izu Azuka
05
2. Konstantin Dudchenko
04
3. Marko Durovic
02
4. Denis Glavina
02
5. Azat Ersalimov
02
6. Matias Rubio
02
7. Yuriy Pertsukh
02
8. Ruslan Valiullin
02
9. Miram Sapanov
02
10. Predrag Govedarica
02
11. Jhoan Arenas
01
12. Freddy Coronel
01
13. Eduard Sergienko
01
14. Ivan Antipov
01
15. Dmitriy Shmidt
01
16. Michael Odibe
01
  
1. Jovan Nikolic
09
2. Predrag Govedarica
09
3. Konstantin Zarechniy
05
4. Yuriy Pertsukh
05
5. Michael Odibe
05
6. Dmitriy Shmidt
04
7. Andrey Shabaev
04
8. Azat Ersalimov
03
9. Freddy Coronel
03
10. Miram Sapanov
03
11. Denis Tolebaev
03
12. Konstantin Dudchenko
03
13. Bauyrzhan Omarov
03
14. Denis Glavina
02
15. Jhoan Arenas
02
16. Matias Rubio
02
17. Ivan Antipov
02
18. Marko Durovic
01
19. Izu Azuka
01
20. Samit Chulagov
01
21. Ruslan Valiullin
01
  
1. Jovan Nikolic
01
2. Ruslan Valiullin
01
 


 
YEAR OF BIRTH
  
UNDERRATED PLAYERS
  
PERSPECTIVE PLAYERS
 

 
1. Vyacheslav Kotlyar
1982
2. Eduard Sergienko
1983
3. Predrag Govedarica
1984
4. Konstantin Zarechniy
1984
5. Konstantin Dudchenko
1986
6. Miram Sapanov
1986
7. Denis Glavina
1986
8. Andrey Shabaev
1987
9. Denis Tolebaev
1987
10. Michael Odibe
1988
11. Matias Rubio
1988
12. Azat Ersalimov
1988
13. Marko Durovic
1988
14. Freddy Coronel
1989
15. Izu Azuka
1989
16. Bauyrzhan Omarov
1990
17. Jhoan Arenas
1990
18. Jovan Nikolic
1991
19. Alibek Ayaganov
1992
20. Erkin Tapalov
1993
21. Dmitriy Shmidt
1993
22. Georgiy Makayev
1994
23. Ruslan Valiullin
1994
24. Samit Chulagov
1994
25. Shyngys Saparbekuly
1994
26. Abylkhair Zulfikarov
1994
27. Ivan Antipov
1996
28. Yuriy Pertsukh
1996
  
1. Alibek Ayaganov
-26
2. Georgiy Makayev
-23
3. Marko Durovic
-22
4. Shyngys Saparbekuly
-22
5. Samit Chulagov
-21
6. Abylkhair Zulfikarov
-17
7. Matias Rubio
-14
8. Bauyrzhan Omarov
-14
9. Ruslan Valiullin
-08
10. Erkin Tapalov
-08
11. Eduard Sergienko
-07
12. Denis Glavina
-06
13. Ivan Antipov
00
14. Freddy Coronel
00
15. Vyacheslav Kotlyar
01
16. Izu Azuka
03
17. Konstantin Dudchenko
05
18. Konstantin Zarechniy
07
19. Denis Tolebaev
08
20. Miram Sapanov
13
21. Jhoan Arenas
13
22. Yuriy Pertsukh
16
23. Azat Ersalimov
16
24. Andrey Shabaev
18
25. Jovan Nikolic
20
26. Predrag Govedarica
21
27. Michael Odibe
23
28. Dmitriy Shmidt
24
  
1. Yuriy Pertsukh
21
2. Dmitriy Shmidt
18
3. Jovan Nikolic
16
4. Ivan Antipov
09
5. Michael Odibe
09
6. Azat Ersalimov
07
7. Ruslan Valiullin
06
8. Izu Azuka
03
9. Jhoan Arenas
02
10. Abylkhair Zulfikarov
02
11. Freddy Coronel
00
12. Miram Sapanov
00
13. Denis Tolebaev
00
14. Andrey Shabaev
00
15. Predrag Govedarica
-01
16. Erkin Tapalov
-01
17. Samit Chulagov
-01
18. Shyngys Saparbekuly
-02
19. Georgiy Makayev
-04
20. Bauyrzhan Omarov
-06
21. Konstantin Dudchenko
-06
22. Alibek Ayaganov
-09
23. Vyacheslav Kotlyar
-09
24. Matias Rubio
-09
25. Konstantin Zarechniy
-09
26. Denis Glavina
-09
27. Marko Durovic
-10
28. Eduard Sergienko
-17
 


lotyh.com
Zlyhania trhovej ekonomiky Top 20 Sport News Germany Top 20


FC Barcelona Players Rating Orlando Pirates Players Rating Kaizer Chiefs Players Rating Mamelodi Sundowns Players Rating


Berlin, Pergamon Museum
Germany
Raztoka
Slovakia
Drabsko v zime
Slovakia
Hersonissos, Star Beach Water Park
Greece
Sihla
Slovakia
Filipovo
Slovakia
Beijing, Donghuamen Night Food Street
China
Valaska
Slovakia
Orientshow
www.belgof.sk - News UZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio